2 september, 2016

Mykologiveckan

Mykologiveckan 2017 kommer äga rum på norra Öland 1-7 oktober

Mer info och anmälan kommer i SMT 2017-1 och här på hemsidan inom kort….

Mykologiveckan 12-18 september 2016 – Östergötland

Mykologiveckan i Östergötland 2016 resulterade i många spännande fynd. Bl.a. återfanns den rödlistade arten alpskinn, på samma ställe i Omberg som den ursprungligen hittades 1889: http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/839

3036 fyndrapporter från Mykologiveckan är redan inrapporterade på Artportalen, totalt 668 taxa, varav 81 rödlistade (12 nya för Östergötland). Tryffelhunden Lello i sällskap med mykologen Anne Molia från Norge hittade en vecktryffel som inte är känd tidigare och kan vara en obeskriven art, vi får se var det landar. Hur som helst en givande och kunskapslyftande vecka!

Läs mer om den genomförda mykologiveckan här.